Poradna

Položit nový dotaz | Vyhledávání
Dotazníkový formulář
Kategorie: Všechny | Dotace | Zateplení domu | Zateplení fasád | Zateplení střechy | Zateplení podkroví | Zateplení oken | Tepelná čerpadla | Izolace
[18.04.2011] Dobrý den, chceme letos udělat zateplení fasády u rodinného domu. Je potřeba pro zateplení fasády stavební povolení? (kategorie: Zateplení fasád, od: Daniel Vandas)
Odpověď
Pro zateplení fasády rodinného domu ve většině případů není potřeba stavební povolení. Zateplení rodinného domu je podle stavebního zákona (§ 103 písm. h, odst. 2 stavebního zákona) považováno za stavební úpravu nepodléhající stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení za předpokladu, že se zateplením resp. stavebními úpravami s tím spojenými nezasáhne do nosných konstrukcí stavby, nezmění se vzhled stavby ani způsob užívání. Pokud by se jednalo o objekt, který je kulturní památkou nebo se nachází v památkové zóně, je potřeba souhlas příslušného orgánu památkové péče. Doporučujeme se vždy předem informovat u místně příslušného stavebního úřadu.
[18.03.2011] Máte nějaké nové informace o tom, kdy bude program Zelená úsporám obnoven? (kategorie: Dotace, od: Tomáš Hryzna)
Odpověď
Státní fond životního prostředí ČR, který má ve své kompetenci dotace v programu Zelená úsporám, do současné doby neposkytl žádné nové informace o obnovení programu. Pouze odkazuje na dřívější vyjádření, kde sděluje toto: vzhledem ke stále probíhající kontrole žádostí nebude program otevřen 1. února.. Je tedy zřejmé, že se termín prozatím posouvá na neurčito. Podle neoficiálních informací chybí na vyplacení dosud přijatých žádostí o dotace až 9 miliard Kč. Server Zatepleni.com odhaduje obnovení programu nejdříve v roce 2012 s tím, že podmínky pro přidělení dotace budou přísnější.
[02.02.2011] Dobrý den, jsme sdružení vlastníků bytových jednotek. Náš dům byl postaven v roce 2006. Máme nárok na dotaci, když prokážeme, že je dům zateplen? Děkuji Vám. (kategorie: Dotace, od: Vilém Pokorný)
Odpověď
Pokud jste nepodali žádost o dotaci do 31.10.2010, tak nárok nemáte. V současné době je dotační program pozastaven. Pokud bude program obnoven (?), s největší pravděpodobností budou platit již jiné podmínky pro přidělení dotace.
[21.01.2011] Prosím poradit,potřebuji kontakt na nějakou právní poradnu,která mi poradí nebo pokud můžete,poraďte vy..Jde o to, že projektant požaduje uhrazení částky za část vypracovaného projektu k progr.zelená úsporám,avšak byl pozastaven. (kategorie: Dotace, od: Jarmila Nováková)
Odpověď
Tento Váš dotaz směřujte spíše právníkovi. Právními spory vzniklými ze smluvních vztahů mezi žadateli o dotace a projektanty se poradna Zatepleni.com nezabývá. Podle našich zkušeností je vždy nejlepší vyřešit spory dohodou. Popř. se obraťte na právníka v místě Vašeho bydliště. Právní poradny jsou i na internetu. Jsou ale většinou zpoplatněné. Právní poradny na internetu můžete vyhledat pomocí Google.cz
[21.12.2010] Prosím, abyste zodpověděli otázku do kdy je možné požádat o dotaci zelená úsporám 2011 (jedná se o zateplení panelového bytu). Děkuji předem a přeji příjemný den Marta Černohorská, Louny (kategorie: Dotace, od: Marta Černohorská)
Odpověď
Program Zelená úsporám je pozastaven a v současné době není znám termín kdy bude obnoven. Původně měl být program Zelená úsporám obnoven v únoru 2011, ale podle náměstkyně Rút Bízkové tento termín již neplatí.
[08.12.2010] Zdravím vás, mám postaru zateplené podkroví 14 cm vata. Je možné přes vatu a krovy dát 8 cm polystyrénu? Nebude mít nějaké jiné účinky než vata? Polystyrén volím kvůli lepší práci. Děkuji. (kategorie: Zateplení podkroví, od: Kodl)
Odpověď
Můžete. Odborné provedení zateplení podkroví kombinací materiálů tepelně-izolační vata a polystyrén ničemu nevadí.
[29.10.2010] Proč program Zelená úsporám skončil? (kategorie: Dotace, od: Prokešová)
Odpověď
Bohužel, k dnešnímu dni bylo přerušeno přijímání žádostí v programu Zelená úsporám. Nutno říci, že nekorektně, bez jakéhokoliv upozornění. Vždy bylo ze strany SFŽP deklarováno, že program Zelená úsporám poběží do konce roku 2012. SFŽP sice tvrdí, že se jedná o dočasné opatření, protože je potřeba vyhodnotit a zpracovat všechny podané žádosti a potom bude program znovu pokračovat od 1. února 2011, ale je otázkou, zda-li podmínky pro získání dotace budou i potom tak výhodné jako byly do doposud.
[04.10.2010] Pěkný den! Máme nárok na dotaci, chceme-li u rod. domku měnit pouze stará dřevěná okna, aniž bychom dům ještě jinak zateplovali? Děkuji. (kategorie: Dotace, od: Ivana Joudová)
Odpověď
Pokud výměnou oken dojde k úspoře energie alespoň o 20 %, tak ano. Podrobnější informace o podmínkách v programu Zelená úsporám a výši dotace jsou uvedeny zde na webu http://www.zatepleni.com/ na úvodní straně v článku Nové podmínky pro získání dotace na zateplení.
[29.09.2010] Budu moci žádat znovu, když jednou neuspěji? (kategorie: Dotace, od: Petr Bendel)
Odpověď
Ano.
[30.08.2010] Je třeba si archivovat doklady o zaplacení týkající se projektu? (kategorie: Dotace, od: Denisa Smutná)
Odpověď
Ano, jsou nezbytné pro doložení realizace projektu, případně při kontrole.
[23.07.2010] Jak je definována novostavba? (kategorie: Dotace, od: Patrik Douchovský)
Odpověď
Termínem novostavba se pro účely programu Zelená úsporám rozumí stavba zkolaudovaná po 1. dubnu 2009.
[24.06.2010] Máme na našem domku původní okna stará 40 let, která jsou ale ve velmi dobrém udržovaném stavu. Máme nárok na dotaci, když bychom chtěli vyměnit jen zasklení? (kategorie: Dotace, od: Josef Chmel)
Odpověď
Ne. Samotné zasklení není uznatelným nákladem pro získání podpory.
[15.05.2010] Jaká je životnost polystyrenové izolace? Děkuji za odpověď. (kategorie: Zateplení fasád, od: Jakub Ordoník)
Odpověď
V případě dodržení technologických postupů při montáži je životnost obdobná jako je životnost konstrukčních stavebních materiálů. Důležitý je výběr kvalitní stavební firmy, která poskytne dostatečné záruky za provedené práce.
[13.04.2010] Do kdy můžu podat žádost o dotaci na zateplení? (kategorie: Dotace, od: Jana Stará)
Odpověď
V programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu do 31.12.2012, přičemž rozhodující je datum podání žádosti.
[29.03.2010] Dobrý den, máme loni zkouladuovaný RD, ale chtěli bychom vyměnit kotel na tuhá paliva za kotel na biomasu. Máme i v tomto případě nárok na dotaci? (kategorie: Dotace, od: Volková)
Odpověď
Ano, bude-li dodavatel kotle v Seznamu odborných dodavatelů a použité výrobky a technologie v Seznamu výrobků a technologií, na které je možné dotaci čerpat.
[08.03.2010] Zpětná dotace. Dobrý den, mám jíž započato rekonstrukci bytu a proběhla obmněna oken za plastová. Je možno požádat o dotaci na okna nyní a jakým způsobem? Děkuji... (kategorie: Dotace, od: Karel Tesař)
Odpověď
Ano, o dotaci je možné požádat i zpětně za splnění dvou podmínek: a) Rekonstrukce byla ukončena po 1.4.2009; b) Maximální lhůta pro zpětné zažádání o dotaci je 12 měsíců od dokončení rekonstrukce. Žádost o dotaci lze samozřejmě podat pouze v tom případě, prováděla-li ji odborná firma uvedená v Seznamu odborných dodavatelů a použité výrobky a technologie jsou zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií, na které je možné dotaci čerpat. Jak postupovat při podání žádosti o dotaci je popsáno na našem webu, klikněte v záhlaví na záložku Dotace na zateplení.
[20.02.2010] Dobrý den, chci se zeptat, když nejsem v registru odborných firem jestli si mě může objednat zákazník který žádá o dotaci díky (kategorie: Dotace, od: Zdeněk)
Odpověď
Ne. Nemohla by být čerpána dotace.
[04.02.2010] Dobrý den můžu žádat dotaci na zateplení podkroví?Fasádu mám zateplenou už cca 3 roky nová okna též,ted budeme budovat zmíněné podkroví. Díky (kategorie: Dotace, od: Poláček)
Odpověď
Ano, za splnění podmínky úspory energie o 20 % se bude jednat o dílčí zateplení, viz. informace na úvodní straně Zatepleni.com v článku Nové podmínky pro získání dotace na zateplení, odst. 2.
[14.01.2010] Hezký den,žádám o sdělení obsahu dokumentace, která je požadována pro dotaci v rámci Zelená úsporám,nejlépe vzorové řešení. Děkuji Sadil (kategorie: Dotace, od: Přemysl Sadil)
Odpověď
Je zapotřebí vyplnit formulář. Formuláře se liší v závislosti na tom, kdo žádá (fyzická/právnická osoba) a pro jaký konkrétní účel je dotace požadována (starý dům, novostavba..). K formuláři pro fyzické osoby jsou vyžadovány tyto přílohy (k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám): 1. Krycí list technických parametrů. Vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření. 2. Projektová dokumentace - výkresová část a technická zpráva. 3. Odborný posudek - obsahuje informace týkající se tepelně-izolačních vlastností domu a předpokládaných úspor energie po provedení zateplení. Seznam osob oprávněných vyhotovit odborný posudek v programu Zelená úsporám a dalším činnostem v rámci programu Zelená úsporám naleznete na www adrese: www.ckait.cz/experti_search.asp 4. List vlastnictví k nemovitosti/domu - vydává příslušný katastrální úřad. 5. Formuláře včetně příloh jsou k dostání na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na pobočkách spolupracujících bank. Adresy jednotlivých krajských pracovišť naleznete na našem webu www.zatepleni.com pod záložkou Dotace na zateplení.
[02.01.2010] Dobrý den,prosím kdo musí podepsat žádost o dotaci na zateplení u SVJ. Je nás 20 spoluvlastnílů a 4 nechtějí dům zateplit.Ve stanovách máme zapsáno, že o opravách rozhoduje nadpoloviční většina vlastníků. Děkuji za odpověď (kategorie: Dotace, od: Helena Filipová)
Odpověď
U bytových družstev a SVJ (společenství vlastníků jednotek) je popisovaný problém řešen s ohledem na související platné právní předpisy. Máte-li založené SVJ pak bude o dotaci na zateplení žádat SVJ jako právnická osoba, zastoupená např. některým svým pověřeným členem. Podle zákona je vyžadován souhlas minimálně 75% z celkového počtu všech vlastníků, pokud však není ve stanovách učeno přísnější kritérium (např. 85%). U členů Výboru společenství (statutárního orgánu SVJ) je vyžadován souhlas všech členů doložený úředně ověřenými podpisy. SVJ pak pověří svého zástupce (zpravidla některého člena Výboru společenství), který zastupuje SVJ v rámci Programu Zelená úsporám a vyřizování žádosti o dotaci (v žádosti je uveden jako Kontaktní osoba).
 1    2    3