Poradna

Položit nový dotaz | Vyhledávání
Dotazníkový formulář
Kategorie: Všechny | Dotace | Zateplení domu | Zateplení fasád | Zateplení střechy | Zateplení podkroví | Zateplení oken | Tepelná čerpadla | Izolace
[06.06.2013] Předmět: zateplení domu a stavební povolení. - Dobrý den. Soused hodlá zateplit štít svého domu, který je na hranici s mým pozemkem. Musí mít souhlas stavebního úřadu. Já s tím souhlasím, včetně vstupu a postavení lešení na mém pozemku. Děkuj (kategorie: Zateplení fasád, od: Kotlan)
Odpověď
Ve Vámi popisovaném případě není zapotřebí stavební povolení ani územní souhlas. Podle § 79 odst. 6 Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon): „Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.“ Ve smyslu stavebního zákona se stavební úpravou rozumí i zateplení pláště stavby (myšleno stavby již existující resp. dokončené a řádně povolené) za předpokladu zachování vnějšího půdorysného i výškového ohraničení stavby – viz. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.
[19.03.2012] Dobrý den, potřebuji poradit ohledně zateplení zdiva Ytong. Musím Ytong před samotným zateplením penetrovat nebo ne? Děkuji Vám. (kategorie: Zateplení fasád, od: Michal)
Odpověď
Dobrý den, zdivo Ytong před nalepením izolantu nemusíte penetrovat.
[17.01.2012] Dobrý den, pořebovala bych poradit, co je lepší na zateplení fasády, minerální izolace nebo polystyren? (kategorie: Zateplení fasád, od: Zora N.)
Odpověď
Cenově výhodnější je expandovaný polystyren (EPS), minerální izolace je dražší, má ale nižší difúzní odpor a je odolnější vůči požáru. Zejména u vyšších budov je zapotřebí pro zateplení fasády používat vždy nehořlavé minerální izolace.
[08.10.2011] Dobrý den, musí být pro zateplení panelového domu stavební povolení? (kategorie: Zateplení fasád, od: Ruda Nedorost)
Odpověď
V této věci mají stavební úřady v České republice nejednotný právní názor. Některé nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, jinde stavební povolení vyžadují. Informujte se na místně příslušném stavebním úřadě.
[18.04.2011] Dobrý den, chceme letos udělat zateplení fasády u rodinného domu. Je potřeba pro zateplení fasády stavební povolení? (kategorie: Zateplení fasád, od: Daniel Vandas)
Odpověď
Pro zateplení fasády rodinného domu ve většině případů není potřeba stavební povolení. Zateplení rodinného domu je podle stavebního zákona (§ 103 písm. h, odst. 2 stavebního zákona) považováno za stavební úpravu nepodléhající stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení za předpokladu, že se zateplením resp. stavebními úpravami s tím spojenými nezasáhne do nosných konstrukcí stavby, nezmění se vzhled stavby ani způsob užívání. Pokud by se jednalo o objekt, který je kulturní památkou nebo se nachází v památkové zóně, je potřeba souhlas příslušného orgánu památkové péče. Doporučujeme se vždy předem informovat u místně příslušného stavebního úřadu.
[15.05.2010] Jaká je životnost polystyrenové izolace? Děkuji za odpověď. (kategorie: Zateplení fasád, od: Jakub Ordoník)
Odpověď
V případě dodržení technologických postupů při montáži je životnost obdobná jako je životnost konstrukčních stavebních materiálů. Důležitý je výběr kvalitní stavební firmy, která poskytne dostatečné záruky za provedené práce.
[14.10.2009] Dobrý den,stavíme přízemní rodinný domek z tvárnic Ytong 30 cm. Jak širokou máme použít izolaci na obvodové zdivo? (kategorie: Zateplení fasád, od: AV)
Odpověď
Zjednodušeně lze řící, že je vhodné použít tepelnou izolaci o tloušťce 100 mm až 300 mm, přičemž 100 mm je minimum, více jak 300 mm je v našich podmínkách nadbytečné. Je důležité mít na paměti, že YTONG je porobetonová tvárnice, která má poměrně vysokou nasákavost okolní vlhkosti. Je potřeba, aby před započetím montáže zateplení byly obvodové stěny suché! Pro optimální výběr materiálu pro zateplení doporučuji, aby Vaši stavbu navštívil projektant nebo jiný odborník, který přihlédne k momentálnímu stavu rozestavěného objektu a poradí nejvhodnější variantu.