Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Aktualizovali jsme Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček SFŽP ČR

  21.09.2017 / aktualita | Cílem úprav pokynů je zvýšit atraktivitu půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. Zajištění půjčky by tak pro ně mělo být jednodušší a dostupnější. S účinností od 13. září 2017 jsme aktualizovali Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček. Cílem této aktualizace je ještě více zatraktivnit půjčky pro žadatele při současném do ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Evropská komise vybírá partnera pro zajištění publicity politiky soudržnosti

  20.09.2017 / aktualita | Až do 16. října 2017 lze žádat o speciální granty na zajištění informačních kampaní o lepším porozumění politice soudržnosti EU a o uskutečněných projektech financovaných z evropských fondů. Evropská komise se rozhodla zajistit vyšší povědomí o politice soudržnosti a příslušných evropských fondech především s ohledem na výsledky průzkumu Eurobarometru, zveřejněné v červnu letošního roku. ...

 • Aktuální výzvy / Výzva č. 14/2017: Bikesharing

  19.09.2017 / Aktuální výzvy | Celých 20 milionů korun má Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Žádosti o dotace mohou podávat do 31. ledna 2018. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu. Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potře ...

 • Nabídka nepotřebného majetku / Nefunkční mobilní telefony

  19.09.2017 / Nabídka nepotřebného majetku | V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizační ...

 • Aktuality / Městským cyklistům se blýská na lepší časy, MŽP zainvestuje do bikesharingu

  19.09.2017 / aktualita | Letošní Evropský týden mobility je v plném proudu. Desítky měst v České republice pořádají osvětové akce na téma čisté mobility a zdravějšího ovzduší. Symbolicky ode dneška se navíc příznivcům městské cyklistiky blýská na lepší časy.  Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR totiž vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu - půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Př ...