Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuálně volná místa / Referent/ka do Oddělení personalistiky a vzdělávání, Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD

  22.11.2017 / Aktuálně volná místa | Nabídka platí do 10. prosince 2017. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS"), výběrové řízení ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Dotace na snížení světelného smogu rozebrány

  22.11.2017 / aktualita | O dotace na snížení světelného znečištění v obcích ležících na území národních parků je velký zájem, vyčleněné finance byly vyčerpány více jak dva měsíce před stanoveným termínem. Rychle mizí i dotace na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Od září letošního roku mohly obce v národních parcích žádat v rámci výzvy č. 15/2017 o finanční podporu na výměnu svítidel veřejného osvětlení nebo například na úpravu či instalaci sloupů a stožárů ve ...

 • Úřední deska / Odborný rada – právník/čka v Odboru právním, Oddělení I.

  21.11.2017 / Úřední deska | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník/čka v Odboru právním, Oddělení I. Nabídka platí do 6. prosince 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníPříloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru ...

 • Aktuality / Aktualizovali jsme Metodické pokyny SFŽP ČR pro zvýhodněný režim splácení půjček

  15.11.2017 / aktualita | Cílem úprav pokynů je další zvýšení atraktivity půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. V případě ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti mohou příjemci získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let. S účinností od 15. listopadu 2017 jsme pro všechny vyhlášené Výzvy aktualizovali Metodické pokyny pro stanovení úrokové sazby, zvýhodněný režim splácení a uplatnění motivační úrokové bonifikace. Úpra ...

 • Aktuálně volná místa / Finanční manažer/ka v Odboru financování projektů I., Oddělení II. – financování projektů pro kraje B – zástup za MD/RD

  15.11.2017 / Aktuálně volná místa | Nabídka platí do 1. prosince 2017. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS"), výběrové řízení ...