Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuálně volná místa / Odborný rada – Referent/ka v Samostatném oddělení komunikace

  24.02.2017 / Aktuálně volná místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Referent/ka v Samostatném oddělení komunikace. Nabídka platí do 13. března 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPř ...


  --------------------------------------------------------------
 • Nabídka nepotřebného majetku / Prodej nepotřebného majetku – 1/2017

  23.02.2017 / Nabídka nepotřebného majetku | V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, SFŽP ČR nabízí zájemcům nepotřebný majetek, jímž jsou 2 ks lednice a fax. Stručná charakteristika nabízeného majetku je uvedena v Dokumentaci k výběrovému řízení. Dokumenty ke stažení:Dokumentace k VŘ Příloha č. 1 - Vzor nabídky Bližší informace Vám poskytne pan Petr Neoveský, petr.neovesky@sfzp.cz, +420 267 994 144 ...

 • Nabídka nepotřebného majetku / Prodej osobního automobilu – 1/2017

  23.02.2017 / Nabídka nepotřebného majetku | V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, SFŽP ČR nabízí zájemcům nepotřebný majetek, jímž je osobní automobil TOYOTA Prius LB 1.50 E-CVT, rok výroby: 2007, počet najetých kilometrů: 201 537. Podrobná specifikace nabízeného majetku a míra jeho opotřebení, včetně fotografií nabízeného majetku, jsou uvedeny ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu č. 1 dokumentace k výběrovému řízení. Dokumenty ke stažení:Dokumentace k VŘ Příloha č. 1 - Znalecký posudek Příloha č. 2 - Vzor nabídkyBližší informace Vám poskytne pan Václav Vlček, vaclav.vlcek@sfzp.cz, +420 267 994 378 ...

 • Aktuálně volná místa / Odborný rada – Metodik/čka v Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy

  23.02.2017 / Aktuálně volná místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Metodik/čka v Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy. Nabídka platí do 13. března 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPř ...

 • Aktuality / Únorová Priorita představuje nové i chystané výzvy z OPŽP i NPŽP

  21.02.2017 / aktualita | Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách vyhlášených z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o dotace přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, což znamená, že se jedná o výzvy podporující projekty zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Podporovány tentokrát budou mimo jiné i projekty na efektivní udržení vody v krajině. Dotace může být až 100procentní.Zajímavou výzvu nabízí Národní program Životní prostředí, a sice pro všechny inova ...