Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / O nové semináře o chytrém hospodaření s vodou byl rekordní zájem

  07.12.2016 / aktualita | Cyklus seminářů o dotacích a projektech zaměřených zejména na chytré hospodaření s vodou, který pořádalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, navštívily v listopadu a na začátku prosince více než tři stovky zástupců obcí, měst, krajů, ale i soukromých firem. Šest seminářů, které mapovaly možnosti čerpání dotací z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na projekty efektivního hospodaření s vodou, ale třeb ...


  --------------------------------------------------------------
 • Povinná publicita / Povinná publicita

  05.12.2016 / Povinná publicita | Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.Vo ...

 • Aktuální výzvy / Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny

  02.12.2016 / Aktuální výzvy | Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny budou moci zároveň čerpat 10% dotaci z Národního programu Život ...

 • Volná pracovní místa / Odborný rada – referent/ka v Odboru rozpočtu, Oddělení finančně analytické a kontrolní

  02.12.2016 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – referent/ka v Odboru rozpočtu, Oddělení finančně analytické a kontrolní. Nabídka platí do 18. prosince 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměruPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPříl ...

 • Aktuality / Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí o dotace na projekty odpadového hospodářství

  02.12.2016 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 1 215 žádostí s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy korun. Všechny došlé žádosti Fond vyhodnotí do čtyř měsíců. O finanční podporu na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady mohly do 30. listopadu žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subje ...